Financiële uitdaging binnen je bedrijf

Menzing & Partners is een juridisch adviesbureau met als specialisatie schuldhulpverlening aan het midden- en klein- bedrijf. Hierbij wordt conform de wettelijke regelingen gewerkt, zodat wij u zowel in een minnelijk (buitengerechtelijk) alsook, indien noodzakelijk, in een gerechtelijk traject optimaal van dienst kunnen zijn.

Menzing & Partners begeleiden de ondernemer en de voormalig ondernemer op juridische basis gedurende een schuldenproces. Wij fungeren als intermediair tussen alle betrokkenen, waarbij in iedere afzonderlijke zaak wordt gestreefd naar de maximaal haalbare oplossing. De begeleiding kan variëren van een integrale schuldhulpverlening, inclusief alle bijkomende werkzaamheden, alsmede afzonderlijke onderdelen van een schuldenproces.

U kunt hierbij denken aan:

  • het inventariseren van een gehele schuldenpositie
  • het doorvoeren van een sanering
  • het aanbieden van een akkoord in de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp)
  • het aanbieden van een akkoord in faillissement of surseance van betaling
  • het aanvragen van de Wsnp, uiteraard zonder wachttijd en indien noodzakelijk met spoed

Vooraf wordt kenbaar gemaakt hoe het gehele proces gaat verlopen en wat voor u de consequenties zijn van de behandeling van uw zaak. Wij werken op basis van een vooraf vastgesteld honorarium zodat u gedurende de behandeling van uw zaak nooit voor vervelende financiële verrassingen komt te staan.

Informatie aanvragen

Heb je schuldhulpverlening nodig?

Neem direct contact op voor een advies op maat

© Copyright - Menzing & Partners | KVK: 30181128