WSNP

Zodra een minnelijk akkoord onmogelijk blijkt te zijn, kan een beroep worden gedaan op de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). De Wsnp is per 1 december 1998 in werking getreden en is een aanvulling op de faillissementswet. Voorheen gold, nadat het faillissement was opgeheven wegens gebrek aan baten, dat men gedurende een groot aantal jaren nog aansprakelijk was voor de ontstane schulden; in sommige gevallen aansprakelijk tot zelfs 30 jaar.

Voor alle duidelijkheid: bij een uitgesproken faillissement verdwijnen de gemaakte schulden niet, deze worden gedurende het faillissement als het ware bevroren. Zodra blijkt, dat er geen actief (vermogensbestanddelen) meer aanwezig is, zal het faillissement worden opgeheven wegens een gebrek aan baten. De schuldsituatie herleeft en tevens de persoonlijke aansprakelijkheid.

De Wsnp voorkomt, dat natuurlijke personen (w.o. de eenmanszaak, V.O.F. en C.V. en mogelijk de bestuurder van een B.V.) tot in lengte van dagen aansprakelijk zijn voor gemaakte schulden en heeft als resultaat dat men, indien alle regels die gelden binnen de Wsnp worden nageleefd, na minimaal 18 maanden (voorheen was dit drie jaar) een schone lei kan verkrijgen (schulden vrij kan zijn). Aanvraag van de Wsnp vindt plaats door indiening van een verzoekschrift met bijlagen bij de rechtbank. Als uitgangspunt geldt binnen de WSNP beëindiging van de onderneming, echter er zijn uitzonderingen voor een doorstart van de onderneming binnen deze regeling. Heeft u vragen over de Wsnp? neemt u dan contact met ons op, wij staan u graag te woord.

Informatie aanvragen

Heb je schuldhulpverlening nodig?

Neem direct contact op voor een advies op maat

© Copyright - Menzing & Partners | KVK: 30181128