Fiscus gaat weer aanmaningen en dwangbevelen sturen, maar wil ook helpen

Een, twee, drie of zelfs meer blauwe enveloppen kunnen deze dagen bij mensen op de mat vallen. De Belastingdienst is na een maandenlange pauze vanwege de coronacrisis begonnen met het versturen van betalingsherinneringen, aanmaningen en dwangbevelen. Eerst krijgen mensen een vooraankondiging in de bus.

Er worden 500.000 brieven verstuurd naar particulieren met bijvoorbeeld een achterstand op de wegenbelasting en naar ondernemers die met achterstanden kampen en die geen aanspraak hebben gemaakt op uitstel. Het kunnen schulden zijn die soms een jaar of langer geleden zijn opgebouwd.

Voor iedere achterstallige betaling worden er aparte brieven gestuurd met een voorwaarschuwing dat er binnenkort moet worden betaald. “Om particulieren en ondernemers in deze ingrijpende coronacrisis tegemoet te komen hebben wij tijdelijk geen betalingsherinneringen, aanmaningen en dwangbevelen verzonden. Nu de coronamaatregelen zijn versoepeld en het economische leven vrijwel overal weer op gang komt, beginnen wij hier weer mee”, staat er in de brief.

Telefoontje

De Belastingdienst zegt dat het niet mogelijk is om per adres maximaal één brief te sturen, omdat het om verschillende soorten vorderingen gaat. De mensen die de brieven krijgen, hebben niet zelf om het uitstel gevraagd. “Eigenlijk hebben deze mensen niks meer van ons gehoord”, zegt Karin Christophersen, verantwoordelijk voor inningen bij de Belastingdienst. “Ze hebben de aanslag gehad of een betalingsherinnering, maar daarna hebben we geen stappen meer gezet.”

De achterstanden zijn wellicht aan de aandacht ontsnapt en dan kan de brief schrikken zijn.

Karin Christophersen, verantwoordelijk voor inningen bij de Belastingdienst.

Nieuw beleid is dat er gebeld wordt naar mensen die drie of meer brieven tegelijk krijgen. “Een dezer dagen wordt er dan gebeld met toelichting en het aanbod om te helpen. We realiseren ons dat de achterstanden wellicht aan de aandacht zijn ontsnapt. En dan kan het schrikken zijn.”

De Belastingdienst gaat mensen erop wijzen dat het mogelijk is om uitstel voor vier maanden aan te vragen of om een betalingsregeling aan te vragen. “Er wordt rekening gehouden met de persoonlijke situatie. Kwijtschelden is een optie, daar zal zeker naar gekeken worden.”

Toeslagenaffaire

Er was veel kritiek op de dienst, omdat bij het innen van bijvoorbeeld toeslagen te weinig naar de persoonlijke situatie wordt gekeken. Door de toeslagenaffaire kwamen tienduizenden ouders in de knel. Volgens Karin Christophersen geeft het versturen van de vooraankondigingen aan dat de Belastingdienst nu gericht kijkt naar de situatie van mensen. “Deze actie om nu deze brieven te sturen en eerst een vooraankondiging te doen is erop gericht om zo vroeg mogelijk te onderkennen waar er problemen gaan ontstaan.”

André Moerman van de organisatie van sociaal-raadslieden is positief over de stap. “Dat de Belastingdienst actief mensen benadert voor hulp was een paar jaar geleden ondenkbaar”, zegt hij.

De brieven die nu verstuurd worden, staan los van de 270.000 ondernemers die tijdens de coronacrisis zelf om uitstel hebben gevraagd van het betalen van belasting. Die ondernemers hebben gezamenlijk een schuld van meer dan 19 miljard euro. Vanaf 1 oktober 2022 moeten ondernemers die terugbetalen. Daar krijgen ze vijf jaar de tijd voor.

Bron: NOS

Zodra uw onderneming in financiële moeilijkheden verkeert en u de stap heeft genomen om een mogelijke oplossing te vinden, dient u extra op uw hoede te zijn. U bent op sommige vlakken kwetsbaar en er kunnen meerdere “piraten” (malafide adviseurs) uw pad kruisen.

Het onderscheid tussen een bonafide en een malafide adviseur is, zeker in de beginfase, moeilijk te herkennen. Sta open voor veranderingen die zeer ingrijpend zijn, weest bedachtzaam voor mooie woorden; juist deze woorden wilt u wellicht graag horen. Zodra uw onderneming in financiële moeilijkheden verkeert dient er kritisch te worden gekeken naar de mogelijkheden en de ondernemer dient de waarheid met open ogen te aanvaarden.

Weest bedacht indien u een oplossing krijgt aangereikt waarbij de adviseur bepaalde investeerders achter de hand heeft die uw onderneming wel van een krediet kunnen voorzien; deze adviseurs willen regelmatig de onderneming financieel uitputten voordat mogelijk het faillissement wordt uitgesproken.

Win adviezen in bij meerdere instanties (o.a. uw gemeente) die u misschien kunnen helpen bij een mogelijke oplossing. Uw boekhouder of accountant kan u daarbij wellicht ondersteunen.

Indien u bent toegelaten tot de de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) kunt u in overweging nemen een ontwerp van akkoord aan te bieden aan alle door de bewindvoerder te erkennen crediteuren.

Aanbieding van een akkoord houdt voor u en voor uw crediteuren in dat op basis van een maximale oplossing getracht wordt tot een akkoord te komen.

Zodra de schuldsaneringsregeling is uitgesproken, zal de bewindvoerder een vrij te laten bedrag (VTLB) vaststellen voor al uw vaste lasten in privé. Dit is het maandelijkse bedrag dat u kunt besteden. Alle inkomsten boven een VTLB worden gerekend als afloscapaciteit en worden door de bewindvoerder ten behoeve van uw crediteuren gereserveerd op een boedelrekening. Na afloop van de schuldsaneringsregeling zal de balans worden opgemaakt van de door u gespaarde afloscapaciteit. Over het algemeen beloopt de schuldsaneringsregeling 36 maanden. Deze kan echter worden verlengd tot 60 maanden, indien u een relatief lage afloscapaciteit genereert in relatie tot de omvang van de schuldpositie.

Indien u overweegt een ontwerp akkoord aan te bieden gedurende de schuldsaneringsregeling dient er een voorfinanciering plaats te vinden van uw toekomstige afloscapaciteit. De omvang van deze voorfinanciering kunt u zelfstandig berekenen.

U neemt de looptijd van de schuldsaneringsregeling, van bijvoorbeeld 36 maanden. Stel u kunt per maand een bedrag ad € 350,= sparen ten behoeve van uw crediteuren. Het totale bedrag dat dan gespaard kan worden, beloopt 36 maal € 350,=, zijnde € 12.600,=. Indien een derde, bijvoorbeeld een familielid, het resterende bedrag kan voorfinancieren, kunt u dit aanbieden aan uw crediteuren. Indien de gewone meerderheid van uw crediteuren het aanbod accepteert, zal naar hoogste waarschijnlijkheid het ontwerp akkoord door de rechtbank worden gehomologeerd en zal de schuldsaneringsregeling vroegtijdig eindigen, met omzetting van resterende schulden in natuurlijke- niet rechtens.